[site.actions.skipToContent]

[site.common.tableOfContents]

[site.common.supportFunctions]

Skriv ut |  Suomeksi

Anvisningar

Framsidan

Tjänsten Bostadspriser.fi är en söktjänst på internet som miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet erbjuder privatpersoner. Tjänsten innehåller information om pris och kvalitet för enskilda bostadsköp i Finland.

Man kan söka information om bostadsköp med hjälp av sökfunktionen på framsidan. Välj stad/kommun eller postnummer som obligatoriskt sökkriterium. Välj stad genom att skriva in de första bokstäverna i fältet ”Stad eller kommun” och välj sedan rätt alternativ i menyn som öppnas. För att söka enligt postnummer skriver du in hela postnumret i fältet ”Postnummer”.

Efter att du har valt stad kan du ännu precisera sökningen med hjälp av postnumret eller stadsdelen1. Du kan se en lista över postnummer eller stadsdelar genom att klicka på det tomma fältet under knapparna ”Postnummer” eller ”Stadsdel”. Du väljer önskade postnummer eller stadsdelar genom att kryssa för dem i listan. Om du redan känner till postnumret eller stadsdelen kan du skriva in de första tecknen i fältet ”Precisera” som öppnas, varvid en lista över alternativ som innehåller samma siffror/bokstäver öppnas på skärmen. För att underlätta väljandet kan du använda dig av funktionerna Välj alla och Ta bort valda.

Informationen om bostadsköp kan begränsas ytterligare enligt bostadstyp, antal rum och bostadsyta. I samma sökning kan du välj ett eller flera alternativ för bostadstyp och antal rum. Köket räknas inte till antalet rum.

När du har ställt in de önskade sökkriterierna, startar du sökningen genom att klicka på knappen "Sök".

Sökresultatsidan

Som resultat av sökningen visas en lista över de bostadsköp som genomförts under ett år och som motsvarar sökkriterierna. Uppgifterna om bostadsköp listas i den ordning de genomförts så att de senaste köpen finns överst på listan. Uppgifterna uppdateras en gång i månaden.

Sökresultaten visas om det finns tre eller flera köp som uppfyller sökkriterierna. Om antalet köp i någon stadsdel är mindre än tre men det finns minst tre köp som motsvarar de andra kriterierna så visas dessa köp utan uppgifter om stadsdel. Om antalet sökresultat är mindre än minimiantalet visas inte något sökresultat. För att öka antalet sökresultat kan du minska antalet sökkriterier eller utvidga dem. Om antalet uppgifter om bostadsköp som uppfyller sökkriterierna överstiger 50, får du fram följande sökresultat genom att klicka på länken "Följande" i det övre och nedre hörnet till höger om resultatlistan. Då visas de följande 50 sökresultaten.

Du kan också sortera bostadsköpen enligt olika egenskaper genom att klicka på triangeln vid den önskade rubriken. Listan kan återställas till ursprunglig ordning med hjälp av länken på sidans övre del.

Ovanför resultatlistan syns de valda sökkriterierna. Ovanför tabellen finns en knapp för utskrift av listan.

Följande uppgifter om ett enskilt bostadsköp framgår av resultatlistan:

StadsdelDe stadsdelar som syns i tjänsten baserar sig på fastighetsförmedlarens uppgifter och kan avvika från de officiella stadsdelsbenämningar som städerna använder
LägenhetBeskrivning av bostadens rum, hjälputrymmen och utrustning (t.ex. 2 r + k + bdr + balk.)
m2Bostadsytan
Sk.fr. pris €Det skuldfria priset, som förutom försäljningspriset också inkluderar andelen eventuell bolagsskuld för bostaden vid tidpunkten för köpet.
€/m2Skuldfritt kvadratmeterspris
ByggnadsårByggnadsår, som i grundrenoverade hus även kan vara ibruktagandeår.
VåningI höghus på vilken våning bostaden finns och hur många våningar huset har. I rad- och egnahemshus hur många våningar huset har.
HissUppgifter om hissarna i höghus
SkickFastighetsförmedlarens bedömning av bostadens skick
EnergiklassByggnadens energieffektivitet anges på skalan A–G. De som går under den gamla lagen har årtalet 2007. 


1 De uppgifter om stadsdelen som används i tjänsten kommer från förmedlaren och kan avvika från städernas officiella stadsdelsindelningar. Den som upprätthåller tjänsten har gjort korrigeringar i de fall där det funnits fel i stavningssättet (t.ex. stora och små bokstäver, bindestreck) eller om flera olika stavningssätt använts för samma stadsdel (t.ex. sammanslagna kommuner).

[site.actions.backToTop]